Цени

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
Онлайн кариерен тест (попълва се самостоятелно вкъщи на компютър): 40 лв.
(Продължителност - 85 мин.) 
Консултация с кариерен консултант: 40 лв./ час
Групи/ тренинги: 15 лв./ час

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта