Информация за участниците

Участници в Националния форум могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години:
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера на регионално/местно ниво;
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера  на национално ниво;
представители на младежки политически организации;
представители на неформални младежки обединения и други организации на млади хора /студентски съвети, ученически съвети и др./
други организации и институции, работещи в младежката сфера и кариерното ориентиране.

Прочетете още

Анализ и добри практики

За да изкарват прехраната си и да станат независими повечето хора се стремят да станат служители без да се проучват възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране не е само форма на амбиция, но и начин на реализиране на иновативни идеи и решения. Кариерната реализация създава работни места, насърчава богатство на обществото като цяло, и в частност, чрез кариерно консултиране, допринася за развитие на общността.

 

Прочетете още

Национален форум

Национален форум за кариерното ориентиране и консултиране за равенство при младите жени е пилотна конференция на националното обсъждане в гр. Пловдив, които ще се организират по различни теми за равенството при младите жени от сдружение „Център за развитие - Тера” и пловдивските гимназии и университети. Темата на тазгодишната първа среща е кариерното ориентиране и консултиране, с което ще се покаже заинтересоваността на младите жени  към личностното и професионално развитие през периода на избор на професия, обучение и бизнес реализация.

Прочетете още

Кариерно ориентиране

Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

Прочетете още

За нас

Сдружение "Център за развитие Тера" е младежка неправителствена организация, чиято цел е да провежда младежка политика, с която да утвърди ролята на младите хора в процесите, свързани с развитието на демокрацията в страните от Европейския съюз и по този начин да гарантира стабилността на развитие на едно съвременно и модерно гражданско общество.риали

Прочетете още

Европейски програми

Център Тера извършва консултантски услуги с ключова дейност подготовка и управление на проекти по различни европейски и международни финансиращи програми.

Екипът ни познава етапите и процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз и други донорски организации, знаем какво предстои и как може да се подготви и да се получи безвъзмездно финансиране на вашия бизнес и идеи.

Прочетете още

Национален форум

Национален форум за кариерното ориентиране и консултиране за равенство при младите жени е пилотна конференция на националното обсъждане в гр. Пловдив, които ще се организират по различни теми за равенството при младите жени от сдружение „Център за развитие - Тера” и пловдивските гимназии и университети. Темата на тазгодишната първа среща е кариерното ориентиране и консултиране, с което ще се покаже заинтересоваността на младите жени  към личностното и професионално развитие през периода на избор на професия, обучение и бизнес реализация.
Основната цел на форума е осигуряване на условия за  предоставяне на качествени услуги по професионално ориентиране – информиране, консултиране и тренинги, с цел подпомагане на планирането и управлението на индивидуалното професионално и кариерно развитие. В дискусиите ще бъдат включени младежки организации, университети, експерти в областта на кариерното ориентиране и консултиране, експерти в развитието на човешките ресурси, образователни и обучителни институции.
Националната среща ще се проведе в рамките на четири дни. Дейностите, предвидени в проекта са насочени към предоставяне на актуална информация отностно кариерни тестове, провокиращи участниците по темата и активното им включване в процеса на работа и постигането на конкретни резултати, които да бъдат основата на бъдещото им кариерно развитие.
Методите, които ще бъдат използвани имат за цел последователното навлизане в темата за кариерното ориентиране. Програмата на срещата предвижда първоначалното предоставяне на информация относно същността на кариерното ориентиране, значението му за развитието на икономиката и обществото, факторите влияещи върху възпитаването на кариерен дух в младежите, както и опита в различни аспекти на кариерната реализация. За тази цел ще бъдат използвани презентации, лекции и открити дискусии.
Ще се организира и младежко студио, доближаващо се до истинското телевизионно студио, където публиката участва, рефлектира, провокира. Гости на студиото ще бъдат интересни личности с опит в кариерното ориентиране, както и политически отговорни лица, а дейността ще бъде излъчвана директно чрез интернет-страницата на сайта.

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта