Информация за участниците

Участници в Националния форум могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години:
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера на регионално/местно ниво;
представители на неправителствени организации, работещи в младежката сфера  на национално ниво;
представители на младежки политически организации;
представители на неформални младежки обединения и други организации на млади хора /студентски съвети, ученически съвети и др./
други организации и институции, работещи в младежката сфера и кариерното ориентиране.

Прочетете още

Анализ и добри практики

За да изкарват прехраната си и да станат независими повечето хора се стремят да станат служители без да се проучват възможностите за кариерно развитие. Кариерното ориентиране не е само форма на амбиция, но и начин на реализиране на иновативни идеи и решения. Кариерната реализация създава работни места, насърчава богатство на обществото като цяло, и в частност, чрез кариерно консултиране, допринася за развитие на общността.

 

Прочетете още

Национален форум

Национален форум за кариерното ориентиране и консултиране за равенство при младите жени е пилотна конференция на националното обсъждане в гр. Пловдив, които ще се организират по различни теми за равенството при младите жени от сдружение „Център за развитие - Тера” и пловдивските гимназии и университети. Темата на тазгодишната първа среща е кариерното ориентиране и консултиране, с което ще се покаже заинтересоваността на младите жени  към личностното и професионално развитие през периода на избор на професия, обучение и бизнес реализация.

Прочетете още

Кариерно ориентиране

Център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

Прочетете още

За нас

Сдружение "Център за развитие Тера" е младежка неправителствена организация, чиято цел е да провежда младежка политика, с която да утвърди ролята на младите хора в процесите, свързани с развитието на демокрацията в страните от Европейския съюз и по този начин да гарантира стабилността на развитие на едно съвременно и модерно гражданско общество.риали

Прочетете още

Европейски програми

Център Тера извършва консултантски услуги с ключова дейност подготовка и управление на проекти по различни европейски и международни финансиращи програми.

Екипът ни познава етапите и процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз и други донорски организации, знаем какво предстои и как може да се подготви и да се получи безвъзмездно финансиране на вашия бизнес и идеи.

Прочетете още

Европейски програми

Център Тера извършва консултантски услуги с ключова дейност подготовка и управление на проекти по различни европейски и международни финансиращи програми. Екипът ни познава етапите и процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз и други донорски организации, знаем какво предстои и как може да се подготви и да се получи безвъзмездно финансиране на вашия бизнес и идеи. Услугите ни са насочени към български oбщини, фирми, предприятия и неправителствени организации, които търсят решения и възможности да съфинансират развитието на своя бизнес и идеи.


С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?
  • Да Ви препоръчаме по кои програми имате възможност да кандидатствате и да получите безвъзмездна финансова помощ;
  • Да изготвим необходимите формуляри и документите за кандидатстване;
  • Да Ви консултираме при управлението и реализирането на проекти и провеждането на тръжни процедури;
  • Да проведем семинари и обучение за разясняване на насоките и сроковете за кандидатстване.
ОПИТ

В професионалната биография на екипа ни се включва подготовката на над 20 успешни проекта по програмите "Европа 2002" и "Европа 2003" на Европейския съюз, програма на Посолството на САЩ в София, "Институт Отворено общество- Будапеща", Министерството на труда и социалната политика, фонд "Социално подпомагане", "Делегация на БГСОЦ в Европарламент", ФАР, САПАРД, оперативните програми Конкурентоспособност и Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие на селските райони и CIP и други национални, европейски и международни програми. Екипът ни има познания и подготовка за различни финансиращи програми и може да разработи Вашето проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Попълните Въпросникът ни за безплатна консултация и в срок на 5 работни дни ще получите изчерпателен отговор, на посочения от вас имейл, с възможности за кандидатстване и финансиране според конкретния цели и дейности на Вашата организация. От безплатната консултация можете да се възползвате еднократно.

 

bulet-peperuda изготвяне на европейски проекти
bulet-peperuda предпроектно консултиране
bulet-peperuda подготовка на проекти
bulet-peperuda управление на проекти
bulet-peperuda проектиране
bulet-peperuda проучвания за финансиране
bulet-peperuda информация за текущи покани
bulet-peperuda информация за срокове, условия, изисквания
bulet-peperuda услуги с партньорски организации
bulet-peperuda абонамент за новини
bulet-peperuda предпроектно консултиране и информация по европейски програми
bulet-peperuda подготовка на проектната документация за кандидатстване по проекти
bulet-peperuda разработване на европейски проекти за безвъзмездно финансиране
bulet-peperuda управление и мониторинг на проекти по европейските фондове
bulet-peperuda висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в подготовката и управлението на проекти
bulet-peperuda индивидуален подход

 

Този сайт е изработен по проектBG12/А5.1/502/R3с наименование Национален форум за кариерно ориентиране и консултиране за равенство при младите жени”

финансиран от програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ

Програма „Младежта в действие” към НЦЕМПИ не носи отговорност за съдържанието и текстовете, които са публикувани на сайта